vi arbejer for og med

Kultur i Silkeborg

Vi arbejder for at synliggøre Silkeborg Kommunes mangfoldige kulturliv og skabe gode vilkår for såvel kulturinstitutioner, udøvende kunstnere som professionelle og frivillige foreninger.
Vi arbejder for den gode dialog med politikere, forvaltning og kulturlivets aktører og interessenter

 

Kontakt ossøg ungepuljen
om

KulturSilkeborg

KulturSilkeborg er en medlemsforening. Foreningen ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, som benævnes Silkeborg Kulturråd. Silkeborg Kulturråd har en række særlige opgaver i forhold til Silkeborg Kommune. Alle der ønsker at støtte op om foreningens arbejde kan optages som medlemmer. Det gælder kulturinstitutionerog foreninger, såvel som borgere i Silkeborg. Medlemsskab er gratis. 

Man kan blive medlem ved at skrive en mail til mail@kultursilkeborg.dk og opgive navn og mailadresse og gerne skrive lidt om tilknytning og interesse for Silkeborgs kulturliv. Der afholdes hvert år generalforsamling i foreningen, hvor der bl.a. er valg til foreningens bestyrelse – Silkeborg KulturrådVedtægter for foreningen kulturSilkeborg finder du herSilkeborg Kulturråd støttes med et årligt tilskud fra Silkeborg Kommune og arbejder ud fra en indgået samarbejdsaftale med kommunen. Se her

Bestyrelsen

Seneste nyheder

Kulturiværksætterpris 2020

Forslag til modtager af Silkeborg Kommunes kulturiværksætterpris 2020 Claus Friis har i det kulturfattige Covid-19 året 2020 formået at arrangere støttekoncerter. Claus har samlet en bred genre af koncerter i Silkeborg Kommune og delt ud af overskuddet, til gavn for...

læs mere

Årsberetning 2020

Årsberetning 2020 Silkeborg Kulturråd. Silkeborg kulturråd udgør bestyrelsen i foreningen KulturSilkeborg. KulturSilkeborg er en forening, som er åben for alle, der finder at gode vilkår og muligheder for udfoldelse af kulturlivet i Silkeborg Kommune, bør have høj...

læs mere

Budgetudtalelse 2020

Silkeborg Kulturråd har drøftet de fremlagte budgetforudsætninger for bevilling 34 Kultur og Fritid. Vi konstaterer at det samlede budget bliver fastholdt på samme niveau som i 2019, bortset fra et beløb på 0,33 mio kr. som er øremærket udgifter i forbindelse med...

læs mere
Søg

Støtte til dit projekt

Ungepuljen

Hvis du ikke er fyldt 30 år, kan du søge midler til dit projek. Du kan søge inden for alle former for kultur. Ungepuljen giver også mulighed for tilskud til udlandsrejser for unge, som vil rejse ud med deres kunst og hente ny inspiration med hjem til det lokale kulturliv.

De frie kulturelle midler

Søg om tilskud fra de frie kulturelle midler ved i Silkeborg Kommune. Du kommer direkte til Silkeborg Kommunes hjemmeside hvor du kan udflyde ansøhningsskema.