Budgetudtalelse 2022

Budgetudtalelse 2022 Silkeborg Kulturråd har drøftet de fremlagte budgetforudsætninger for bevilling 34 Kultur og Fritid. Danmarks statistik offentliggør med mellemrum en liste over danske kommuners udgifter til kultur pr. indbygger. På denne liste befinder Silkeborg...

Kulturiværksætterpris 2020

Forslag til modtager af Silkeborg Kommunes kulturiværksætterpris 2020 Claus Friis har i det kulturfattige Covid-19 året 2020 formået at arrangere støttekoncerter. Claus har samlet en bred genre af koncerter i Silkeborg Kommune og delt ud af overskuddet, til gavn for...

Årsberetning 2020

Årsberetning 2020 Silkeborg Kulturråd. Silkeborg kulturråd udgør bestyrelsen i foreningen KulturSilkeborg. KulturSilkeborg er en forening, som er åben for alle, der finder at gode vilkår og muligheder for udfoldelse af kulturlivet i Silkeborg Kommune, bør have høj...

Budgetudtalelse 2020

Silkeborg Kulturråd har drøftet de fremlagte budgetforudsætninger for bevilling 34 Kultur og Fritid. Vi konstaterer at det samlede budget bliver fastholdt på samme niveau som i 2019, bortset fra et beløb på 0,33 mio kr. som er øremærket udgifter i forbindelse med...

Kulturpris 2020

Forslag til modtager af Silkeborgs kulturpris 2020: Kulturrådet vil gerne pege på museumsdirektør Jakob Thage som modtager af årets kulturpris. Motivering: Silkeborg markerer sig i disse år på friluftslivets, musikkens og teatrenes område, men det område, der måske...

Oplæg til dialogmøde med KFIU

Kulturrådet foreslår 2 punkter til drøftelse. 1. Drøftelse af betydningen af eksisterende støtteordninger og særlige opmærksomhedsfelter i lyset af fortsatte udfordringer for Silkeborgs kulturliv under kommende covid 19 retningslinjer. Meget tyder på, at kulturlivets...