Om

Ungepuljen

Ungepuljen

Du skal have tilknytning til Silkeborg Kommune.

Du kan søge inden for alle former for kultur.

Du må ikke være fyldt 30 år ved udgangen af året hvor du modtager en bevilling.

Der er flere portioner á 5.000.- til uddeling hen over året, se retningslinjerne herunder

Ungepuljen giver også mulighed for tilskud til udlandsrejser for unge, som vil rejse ud med deres kunst og hente ny inspiration med hjem til det lokale kulturliv.

Ansøgningsskema

For at søge støtte skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det til mail@kultursilkeborg.dk.

Kulturrådet tager stilling til hver enkelt ansøgning efterhånden som de kommer ind.

Hvis du har spørgsmål, kan du sende en mail til eller ringe til

Karsten Petersen på tlf.: 3053 7556

Retningslinjer for Ungepuljen

Der udbydes portioner på op til 5.000 kr. til fremme af kulturaktiviteter for, med og af unge. Du kan ansøge løbende, og Ungepuljen uddeles i perioderne:

1. januar – 31. marts. (3 portioner á 5.000 kroner)

1. april – 30. juni (3 portioner á 5.000 kroner)

1. juli – 31. december(4 portioner á 5.000 kroner)

Portioner, der ikke er uddelt, overføres til næste periode.

Ansøgere, der ikke er imødekommet, er velkomne til at søge igen i en af de efterfølgende perioder. Du kan søge inden for hele kulturområdet (musik, billedkunst, film, teater eller anden kreativ aktivitet). Ansøgningerne behandles og udvælges af Silkeborg Kulturråd. Kulturrådet vil vægte den kulturelle bredde hen over et år, og vil tillige lægge et eller flere af følgende kriterier til grund for vurderingen:

 Aktiviteten skal være inden for kulturområdet. Dvs. musik i alle genrer, billedkunst, film, teater, det skrevne og det talte ord, dans, installationskunst, happening, lys og anden kreativ aktivitet.

· Aktiviteten skal være for, med og af unge.

· Aktiviteten skal være original. Dvs. gentagelse af kendte kulturelle aktiviteter vil ikke blive foretrukket.

· Aktiviteten skal være appellerende, aktiverende og synlig for et publikum.

· Aktiviteten skal kunne gennemføres inden 1. juli i året efter ansøgningsåret.

· Kulturaktiviteterne skal afholdes i Silkeborg Kommune.

· Bevillingen forudsætter at aktiviteten gennemføres. I modsat fald vil pengene helt eller delvis skulle betales tilbage, så andre kan få glæde af dem.

Det er en forudsætning, at du har tilknytning til Silkeborg Kommune, og at du ikke er fyldt 30 år, når arrangementet gennemføres. Du kan finde ansøgningsskemaet på Kulturrådets hjemmeside www.kultursilkeborg.dk. Ansøgningerne skal indeholde en beskrivelse af aktiviteten, et budget og en beskrivelse af hvor og hvornår, du ønsker at gennemføre aktiviteten. Af praktiske årsager skal aktiviteten have en ansvarlig kontaktperson. Vi skal have din fødselsdato, adresse, mail og telefonnummer. Du kan evt. supplere din ansøgning ved at sende en fil eller et link til resultatet af kulturelle aktiviteter som du tidligere har bidraget til.

Hvis du har spørgsmål, kan du sende en mail til mail@kultursilkeborg.dk eller ringe til Karsten Petersen på tlf.: 3053 7556

Silkeborg Kulturråd