Om

KulturSilkeborg
Siden 2012

Har vi været en medlemsforening

Vores historie

KulturSilkeborg refererer direkte til vore parter i byen: erhvervSilkeborg, handelSilkeborg og TurismeSilkeborg

Gennem en medlemsforening (som erhvervSilkeborg) ønsker kulturSilkeborg at alle i byens kulturliv aktivt tilkendegiver, at de er part i fællesskabet: kulturSilkeborg.

Om

Vores mission

Gennem en medlemsforening ønsker vi at synliggøre mangfoldigheden, bredden og især omfanget af aktive/aktiviteter i områdets kulturliv. En medlemsforening skal søge at samle kulturlivet om fælles mærkesager, I dag er der ikke nødvendigvis stor tilknytning fra et ”bagland” i kulturlivet for medlemmerne af Silkeborg Kulturråd – dette råder en fælles medlemsforening bod på.