Kultursilkeborg

Nyheder

Kulturpris 2020

Forslag til modtager af Silkeborgs kulturpris 2020: Kulturrådet vil gerne pege på museumsdirektør Jakob Thage som modtager af årets kulturpris. Motivering: Silkeborg...

læs mere

Oplæg til dialogmøde med KFIU

Kulturrådet foreslår 2 punkter til drøftelse. 1. Drøftelse af betydningen af eksisterende støtteordninger og særlige opmærksomhedsfelter i lyset af fortsatte...

læs mere