Høringssvar vedr. Silkeborg Kommunes sparekatalog 2020

Silkeborg Kulturråd har drøftet det offentliggjorte katalog med forslag til mulige besparelser på kulturområdet i Silkeborg Kommune og konsekvenserne af en gennemførelse af disse.

Overordnet falder det i øjnene at kulturområdet set i forhold til områdets beskedne størrelse i det samlede kommunale budget, er udpeget som centralt opmærksomhedsområde for besparelser og at idrætsområdet samtidig friholdes for spareforeslag indenfor forvaltningsområdet kultur, fritid og idræt.

De udpegede sparemål i områderne 20-25 som omfatter KunstCentret Silkeborg Bad, Museum Jorn, Papirmuseet og Silkeborg Bibliotekerne må alle betragtes som vitale områder for Silkeborgs kulturliv og Silkeborgs omdømme og muligheder for innovation såvel lokalt, regionalt, nationalt som internationalt.

De udpegede områder drives i forvejen med et minimum af kommunale bevillinger, set i relation til de opgaver og aktiviteter der løftes og realiseres af en kompetent og dedikeret stab af professionelle og frivillige.

I alle institutioner, er der gennem mange års vedholdende arbejde, lykkedes at tiltrække ressourcer ud over hvad de kommunale tilskud kan dække af aktiviteter og tiltag. Dette i form af midler fra centrale fonde, sponsorer, indsatser fra frivillige og donationer fra kunstnere og andre der anser og vurderer Silkeborg Kommune som et fremtidssikret og værdsættende område for placering af indsatser og ressourcer indenfor kunst og kultur.

De signaler som besparelser på Silkeborgs kulturbudget vil sende til omverdenen, kan få store konsekvenser for kommunens anseelse og opmærksomheden fra interessenter i bred forstand og dermed have både økonomiske og kulturelle konsekvenser langt ud over de gevinster som besparelserne måtte have for Silkeborg Kommune.

De udpegede kulturområder har ikke mindst stor betydning for Silkeborgs borgere og for det lokale kulturlivs udfoldelse og udvikling.

Alle områderne udviser stor opmærksomhed og tager initiativer til samarbejdsprojekter med kunstnere og foreninger, som på denne måde får mulighed for at udvikle sig og promovere deres arbejde for et bredt publikum.

Som blot et par af de mange tiltag, kan vi nævne dette års udstilling ”Papir til kanten” på Museum Silkeborg, som blev realiseret som et samarbejde mellem Museum Silkeborg, Papirmuseet og den lokale kunstnergruppe Faktor 13. Et projekt der forenede Silkeborgs historie, kulturarv og nutidskunst skabt i Silkeborg.

I 2019 dannede Silkeborg Bad rammerne for udvikling og indhold af Silkeborgs eksperimenterende performancegruppe Hakkehusets projekt Livets Vand, som var en hovedbegivenhed under Europæisk Kulturregions festival Genopdag.

Som nævnt er dette blot et par eksempler blandt mange på betydningsfulde tiltag og kulturelle identitetsmarkører for Silkeborg, som de foreslåede besparelser på kulturbudgettet vil vanskeliggøre eller udelukke. Under område 30 peges på en besparelse på 0,45 mio. kr. på tværgående kulturtilbud på skoleområdet. Besparelsen er rettet mod den del af folkeskolelovens paragraffer der vedrører åben skole.

Formålet med åben skole er at skabe synergi med den kulturelle omverden og øge mulighederne for at udvikle og praktisere æstetiske læringsprocesser og stimulere elevernes kulturelle dannelse.

Det tværgående kulturtilbud har desuden stor betydning for elever og forældres opmærksomhed mod og interesse for kommunens øvrige kulturtilbud rettet mod børn og unge. Ordningen udgør i den forbindelse en fødekæde til Den Kreative Skole, Ungekulturhuset og de øvrige kulturelle og kunstneriske miljøer hvor børn og unge kan udvikle og praktisere deres interesser og talenter for at opleve og udøve kunst og kulturel iværksætteri.

Med et bortfald af tilskud som øremærket til området, forventes det at tilbuddet evt. gennemføres som en del af den eksisterende undervisning og at det som konsekvens af besparelsen finansieres afde eksisterende budgetter på de enkelte skoler.

Konsekvensen vil sandsynligvis være, at de fleste skoler fravælger aktiviteterne af budgetmæssige årsager. Denne konsekvens er erfaret af bl.a. Dansk Kunstnerråd og Danmarks Dramalærerforening, som har fulgt konsekvenserne af lignende tiltag i andre kommuner.

Også på område 55, pulje til events og område 60, tilskud til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner peges der på besparelser som rammer kommunens kulturliv.

Tilskud fra område 60 har været til stor gavn for opretholdelse af kulturelle og kunstneriske aktiviteter, der er begrænset af Covid 19 krisen. Det må forventes at disse konsekvenser vil række ud over sommeren 2020 og at behovet for økonomisk opbakning af denne karakter vil være af fortsat betydning ind i 2021.

Det forekommer også uhensigtsmæssigt at reducere puljen til events i et år hvor Silkeborg fejrer byens 175 års jubilæum og hvor der udtrykkes ønsker om høj grad af bidrag fra kommunens kulturliv, såvel til events under regattaen som til andre fejringer af jubilæet.

Silkeborg Kulturråd

Karsten Petersen (formand), Steen Hovmand, Mette Østergaard, Svend Jacobsen, Tommy P. Nielsen, Erling Kyvsgaard, Mette Mailund Strong, Jette Falster, John B. Hahn.